FANDOM


Karolinska Institutet T3 Edit

T3 omfattar Den friska människan 3 (16,5 p) och Den sjuka människan 1 (14,5 p).

DFM3 Edit

Den friska människan 3 (DFM3) består av en anatomikurs (Kroppen som enhet - ytanatomi och topografi) på 6 poäng och en neurokurs (Nervsystemet - från jonkanal till beteende) på 10,5 poäng.

Anatomi Edit

Neurologi Edit

DSM1 Edit

Den sjuka människan 1 (DSM1) består av två delar som examineras i samma tentamen: en immunologi-inflammationsdel och en patologidel. Fram till HT12 gav HS och KS ut varsina respektive patodelar medan immunologi-inflammationsdelen var gemensam. Från och med VT13 är bägge delar gemensamma.

Kursexpeditionen är ökänd för att vägra lämna ut gamla tentor och brukar på uppmaning lämna ut en dammig dom från kammarrätten som stöd för detta beslut. Lägg därmed gärna upp era gamla tentor här eller skicka dem till tenta.wikia@gmail.com

[När det står patotenta innebär det att dokumentet enbart innehåller tentans senare del.]

VT11 Edit

HT11 Edit

VT12 Edit

HT12 Edit

VT13 Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.